สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 44317
ISBN 1-85830-019-3
เลขหมู่ R 030 M-T
ชื่อคน
 • Mc Kie, Anne
 • ชื่อเรื่อง
 • THE GREAT BIG BOOK OF KNOWLEDGE
 • พิมพลักษณ์ Gzech Republic Grandreams 1995
  บรรณลักษณ์ 2ส่วน 1.The Fun-To-Learn Picture Encyclopedia 2.The Fun-To-Learn Picture Dictionary illus 1995
  --- Sale
  หัวเรื่อง
 • ENCYCLOPEDIA
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Mc Kie, Anne
 • THE GREAT BIG BOOK OF KNOWLEDGE
 • ENCYCLOPEDIA
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES44317   R 030  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2871]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver