สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40743,ฉ1 40744,ฉ2 40745,ฉ3 40746,ฉ4 40747,ฉ5
เลขหมู่ 808.068 ย53น 2538
ชื่อคน
 • ยูเด็น,วันเนาว์
 • ชื่อเรื่อง
 • นิราศสวน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ องค์การค้าคุรุสภา 2538
  บรรณลักษณ์ 76 หน้า ภาพประกอบ
  ชื่อชุด
 • วรรณกรรมนำสุขใจ
 • หมายเหตุ รางวัลดีเด่นหนังสือคำประพันธ์สำหรับเด็ก
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ยูเด็น,วันเนาว์
 • นิราศสวน
 • วรรณกรรมนำสุขใจ
 • วรรณกรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B40743   808.068 ย53น 2538 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B40744   808.068 ย53น 2538 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B40745   808.068 ย53น 2538 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  80B40746   808.068 ย53น 2538 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  80B40747   808.068 ย53น 2538 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [29]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver