สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45543,ฉ1 45544,ฉ2 45545,ฉ3 45546,ฉ4 45547,ฉ5 45548,ฉ6 45549,ฉ7 45550,ฉ8 45551,ฉ9 45552,ฉ10 49821,ฉ11
ISBN 974-274-626-4
เลขหมู่ 636.7 ภ42ร 2545
ชื่อคน
 • ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
 • ชื่อเรื่อง
 • เรื่องทองแดง(The Story of Tongdang)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 2545
  บรรณลักษณ์ 83 หน้า ภาพประกอบ 299 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • 1.ทองแดง 2.สุนัข 3.พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
 • เรื่องทองแดง(The Story of Tongdang)
 • 1.ทองแดง 2.สุนัข 3.พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63B45543   636.7 ภ42ร 2545 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  63B45544   636.7 ภ42ร 2545 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  63B45545   636.7 ภ42ร 2545 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  63B45546   636.7 ภ42ร 2545 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  63B45547   636.7 ภ42ร 2545 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  63B45548   636.7 ภ42ร 2545 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  63B45549   636.7 ภ42ร 2545 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  63B45550   636.7 ภ42ร 2545 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  63B45551   636.7 ภ42ร 2545 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  63B45552   636.7 ภ42ร 2545 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  63B49821   636.7 ภ42ร 2545 C.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3026]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver