สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45754,ฉ1 45755,ฉ2 45756,ฉ3
ISBN 974-690-049-6
เลขหมู่ 923.1593 ว236พ 2544
ชื่อคน
 • วิลาศ มณีวัติ
 • ชื่อเรื่อง
 • พระราชอารมณ์ขัน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 16
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดอกหญ้า 2544 2544
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า ภาพประกอบ 130 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิลาศ มณีวัติ
 • พระราชอารมณ์ขัน
 • ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A45754   923.1593 ว236พ 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A45755   923.1593 ว236พ 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A45756   923.1593 ว236พ 2544 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3244]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver