สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47728
ISBN 974-7772-69-1
เลขหมู่ อ 923.1593 ส299บ
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • ชื่อเรื่อง
 • บทวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 2543
  บรรณลักษณ์ 214 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  ชื่อชุด
 • ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน
 • --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-:บทวีดิทัศน์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • บทวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
 • ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-:บทวีดิทัศน์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A47728   อ 923.1593  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3644]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver