สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47808,ฉ1 47809,ฉ2 47810,ฉ3
ISBN 974-47310-7
เลขหมู่ 895.13 ท211ค 2546
ชื่อเรื่อง
 • ผีเสื้อ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 9
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2546
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า 100 บาท
  หมายเหตุ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,ผู้แปล
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมจีน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ผีเสื้อ
 • วรรณกรรมจีน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A47808   895.13 ท211ค 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A47809   895.13 ท211ค 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A47810   895.13 ท211ค 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3915]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver