สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41481,ฉ1
เลขหมู่ 923.1593 ส126น 2542
ชื่อนิติบุคคล
 • สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังสวนดุสิต
 • ชื่อเรื่อง
 • ในหลวงกับประชาชน 45 ปี สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังสวนดุสิต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2542
  บรรณลักษณ์ 1147 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ธนาคารออมสิน จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พ.ศ. 2542
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังสวนดุสิต
 • ในหลวงกับประชาชน 45 ปี สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังสวนดุสิต
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A41481   923.1593 ส126น 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [398]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver