สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48049,ฉ1 48050,ฉ2
ISBN 974-646-001-3
เลขหมู่ 808 พ262พ 2544
ชื่อคน
 • เพชรบูรณ์ โรจนธรรมกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • พูดจาให้เข้าหู
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ต้นคิด 2544
  บรรณลักษณ์ 136หน้า 90บาท(บริจาค)
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เพชรบูรณ์ โรจนธรรมกุล
 • พูดจาให้เข้าหู
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B48049   808 พ262พ 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B48050   808 พ262พ 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3995]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver