สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48096,ฉ1 48097,ฉ2 47098,ฉ3 48099,ฉ4 48100,ฉ5 48101,ฉ6 48102,ฉ7 48103,ฉ8 48104,ฉ9 48105,ฉ10 48106,ฉ11 48107,ฉ12 48108,ฉ13 48109,ฉ14 48110,ฉ15 48111,ฉ16 48112,ฉ17 48113,ฉ18 48114,ฉ19 48115,ฉ20 48116,ฉ21 48117,ฉ22 48118,ฉ23 48119,ฉ24 48120,ฉ25 48121,ฉ26 48122,ฉ27 48123,ฉ28 48124,ฉ29 48125,ฉ30 48126,ฉ31 48127,ฉ32 48128,ฉ33 48129,ฉ34 48130,ฉ35
ISBN 974-86444-2-1
เลขหมู่ 294.31883 น19ฟ 2542
ชื่อคน
 • นที ลานโพธิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ไฟกรรม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไพลินสีน้ำเงิน 2542
  บรรณลักษณ์ 112หน้า 79บาท(บริจาค)
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • กรรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นที ลานโพธิ์
 • ไฟกรรม
 • กรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A48096   294.31883 น19ฟ 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  29A48097   294.31883 น19ฟ 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  29A47098   294.31883 น19ฟ 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  29A48099   294.31883 น19ฟ 2542 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  29A48100   294.31883 น19ฟ 2542 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  29A48101   294.31883 น19ฟ 2542 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  29A48102   294.31883 น19ฟ 2542 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  29A48103   294.31883 น19ฟ 2542 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  29A48104   294.31883 น19ฟ 2542 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  29A48105   294.31883 น19ฟ 2542 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  29A48106   294.31883 น19ฟ 2542 C.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  29A48107   294.31883 น19ฟ 2542 C.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  29A48108   294.31883 น19ฟ 2542 C.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  29A48109   294.31883 น19ฟ 2542 C.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  29A48110   294.31883 น19ฟ 2542 C.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  29A48111   294.31883 น19ฟ 2542 C.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  29A48112   294.31883 น19ฟ 2542 C.17  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  29A48113   294.31883 น19ฟ 2542 C.18  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  29A48114   294.31883 น19ฟ 2542 C.19  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  29A48115   294.31883 น19ฟ 2542 C.20  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   21. [ ขอจอง ]  29A48116   294.31883 น19ฟ 2542 C.21  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   22. [ ขอจอง ]  29A48117   294.31883 น19ฟ 2542 C.22  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   23. [ ขอจอง ]  29A48118   294.31883 น19ฟ 2542 C.23  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   24. [ ขอจอง ]  29A48119   294.31883 น19ฟ 2542 C.24  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   25. [ ขอจอง ]  29A48120   294.31883 น19ฟ 2542 C.25  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   26. [ ขอจอง ]  29A48121   294.31883 น19ฟ 2542 C.26  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   27. [ ขอจอง ]  29A48122   294.31883 น19ฟ 2542 C.27  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   28. [ ขอจอง ]  29A48123   294.31883 น19ฟ 2542 C.28  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   29. [ ขอจอง ]  29A48124   294.31883 น19ฟ 2542 C.29  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   30. [ ขอจอง ]  29A48125   294.31883 น19ฟ 2542 C.30  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   31. [ ขอจอง ]  29A48126   294.31883 น19ฟ 2542 C.31  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   32. [ ขอจอง ]  29A48127   294.31883 น19ฟ 2542 C.32  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   33. [ ขอจอง ]  29A48128   294.31883 น19ฟ 2542 C.33  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   34. [ ขอจอง ]  29A48129   294.31883 น19ฟ 2542 C.34  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   35. [ ขอจอง ]  29A48130   294.31883 น19ฟ 2542 C.35  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4003]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver