สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48313,ฉ1
ISBN 974-7772-87-6
เลขหมู่ 923.1593 ส299ก 2544
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • ชื่อเรื่อง
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ:เผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานฯ 2544
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า ภาพประกอบ
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ:เผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A48313   923.1593 ส299ก 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4068]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver