สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48336
ISBN 974-87748-9-9
เลขหมู่ อ 782.42 ภ42บ
ชื่อคน
 • ภูมิพลอดุลเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหา,2472-
 • ชื่อเรื่อง
 • บทเพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2543
  บรรณลักษณ์ 193 หน้า ภาพประกอบ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เพลงพระราชนิพนธ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภูมิพลอดุลเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหา,2472-
 • บทเพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช
 • เพลงพระราชนิพนธ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  78A48336   อ 782.42  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4078]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver