สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49069,ฉ1 49070,ฉ2 49071,ฉ3
ISBN 974-272-929-8
เลขหมู่ 170 ว212น 2547
ชื่อคน
 • วิทยา นาควัชระ
 • ชื่อเรื่อง
 • นี่แหละ..คนเหนือคน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ GOODBOOK 2547
  บรรณลักษณ์ 164หน้า 200บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การดำเนินชีวิต
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิทยา นาควัชระ
 • นี่แหละ..คนเหนือคน
 • การดำเนินชีวิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  17A49069   170 ว212น 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  17A49070   170 ว212น 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  17A49071   170 ว212น 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4347]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver