สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49267,ฉ1 49268,ฉ2 49269,ฉ3
ISBN 974-92537-3-6
เลขหมู่ 808.5 ส222ห 2547
ชื่อคน
 • สวนิต ยมาภัย
 • ชื่อเรื่อง
 • หลักการพูด:หน้าที่ชุมชน สื่อมวลชน และในองค์กร
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 10
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
  บรรณลักษณ์ 136 หน้า 120 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูดต่อสาธารณชน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สวนิต ยมาภัย
 • หลักการพูด:หน้าที่ชุมชน สื่อมวลชน และในองค์กร
 • การพูดต่อสาธารณชน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B49267   808.5 ส222ห 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B49268   808.5 ส222ห 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B49269   808.5 ส222ห 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4436]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver