สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49270,ฉ1 49271,ฉ2 49272,ฉ3
ISBN 974-13-3053-7
เลขหมู่ 895.915 อ166ว 2547
ชื่อคน
 • อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
 • ชื่อเรื่อง
 • วิวัฒน์วาทวิทยาสมัยใหม่ในประวัติสาสตร์ไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
  บรรณลักษณ์ 157 หน้า 110 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วาทวิทยา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
 • วิวัฒน์วาทวิทยาสมัยใหม่ในประวัติสาสตร์ไทย
 • วาทวิทยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A49270   895.915 อ166ว 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A49271   895.915 อ166ว 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A49272   895.915 อ166ว 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4437]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver