สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50229,ฉ1 50230,ฉ2 50231,ฉ3 50232,ฉ4 50233,ฉ5 50234,ฉ6 50235,ฉ7 50236,ฉ8 50237,ฉ9 50238,ฉ10 50239,ฉ11 50240,ฉ12 50241,ฉ13 50242,ฉ14 50243,ฉ15 50244,ฉ16 50245,ฉ17 50246,ฉ18 50247,ฉ19 50248,ฉ20 50608,ฉ21 50609,ฉ22 50620,ฉ23
ISBN 974-9589-80-7
เลขหมู่ 895.914 ป58จ 2547
ชื่อคน
 • ปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์
 • ชื่อเรื่อง
 • ใจติดดาว เท้าติดทราย
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เนชั่นบุคส์ 2547
  บรรณลักษณ์ 204 หน้า 155 บาท
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ความเรียง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์
 • ใจติดดาว เท้าติดทราย
 • ความเรียง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A50229   895.914 ป58จ 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A50230   895.914 ป58จ 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A50231   895.914 ป58จ 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A50232   895.914 ป58จ 2547 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A50233   895.914 ป58จ 2547 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A50234   895.914 ป58จ 2547 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  89A50235   895.914 ป58จ 2547 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  89A50236   895.914 ป58จ 2547 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  89A50237   895.914 ป58จ 2547 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  89A50238   895.914 ป58จ 2547 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  89A50239   895.914 ป58จ 2547 C.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  89A50240   895.914 ป58จ 2547 C.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  89A50241   895.914 ป58จ 2547 C.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  89A50242   895.914 ป58จ 2547 C.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  89A50243   895.914 ป58จ 2547 C.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  89A50244   895.914 ป58จ 2547 C.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  89A50245   895.914 ป58จ 2547 C.17  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  89A50246   895.914 ป58จ 2547 C.18  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  89A50247   895.914 ป58จ 2547 C.19  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  89A50248   895.914 ป58จ 2547 C.20  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   21. [ ขอจอง ]  89A50608   895.914 ป58จ 2547 C.21  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   22. [ ขอจอง ]  89A50609   895.914 ป58จ 2547 C.22  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   23. [ ขอจอง ]  89A50620   895.914 ป58จ 2547 C.23  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4499]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver