สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49976
เลขหมู่ อ 808.5 ส299ป
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2545
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักราชเลขาธิการ 2546
  บรรณลักษณ์ 722 หน้า
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • การพูดต่อสาธารณะชน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2545
 • การพูดต่อสาธารณะชน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  80B49976   อ 808.5  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4541]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver