สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49983
ISBN 974-272-129-7
เลขหมู่ อ 923.1593 ท182ท
ชื่อคน
 • ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • ชื่อเรื่อง
 • ทำเป็นธรรม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2542
  บรรณลักษณ์ 520 หน้า:667 บาท(บริจาค)
  หมายเหตุ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • ทำเป็นธรรม
 • ภูมิพลอดุลเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A49983   อ 923.1593  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4542]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver