สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41588,ฉ1
ISBN 974-7750-16-3
เลขหมู่ อ 923.1593 ม65พ
ชื่อคน
 • มานพ เมฆประยูรทอง
 • ชื่อเรื่อง
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสหประชาชาติ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 85 หน้า ภาพประกอบ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มานพ เมฆประยูรทอง
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสหประชาชาติ
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A41588   อ 923.1593 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [457]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver