สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50016,ฉ1 50017,ฉ2 50018,ฉ3
ISBN 974-08-5536-9
เลขหมู่ 781.629591 ป56ป 2546
ชื่อคน
 • ปัญญา รุ่งเรือง
 • ชื่อเรื่อง
 • ประวัติการดนตรีไทย
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2546
  บรรณลักษณ์ 197 หน้า ภาพประกอบ 250 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ดนตรีไทย-ประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปัญญา รุ่งเรือง
 • ประวัติการดนตรีไทย
 • ดนตรีไทย-ประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78A50016   781.629591 ป56ป 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78A50017   781.629591 ป56ป 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78A50018   781.629591 ป56ป 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4673]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver