สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41603,ฉ1
ISBN 974-89802-5-1
เลขหมู่ อ 923.1593 อ214น 2539
ชื่อคน
 • อัมพร สโมสร
 • ชื่อเรื่อง
 • นวมินทราชาธิราช
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ คอมฟอร์ม(ประเทศไทย) 2539
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า ภาพประกอบ 295 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470
 • เพิ่มบุคคล
 • ไกรทิพย์ พันธ์วุฒิ,ผู้ถ่ายภาพ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อัมพร สโมสร
 • นวมินทราชาธิราช
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470
 • ไกรทิพย์ พันธ์วุฒิ,ผู้ถ่ายภาพ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A41603   อ 923.1593 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [469]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver