สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50302,ฉ1 50303,ฉ2 50304,ฉ3
ISBN 974-979-729-9
เลขหมู่ 641.77 อ151อ ม.ป.ป
ชื่อคน
 • อมราภรณ์ วงษฟัก
 • ชื่อเรื่อง
 • อร่อยให้พลังงานกับอาหารทอด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ 89 หน้า ภาพประกอบ 120 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • อาหาร-การปรุง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อมราภรณ์ วงษฟัก
 • อร่อยให้พลังงานกับอาหารทอด
 • อาหาร-การปรุง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A50302   641.77 อ151อ ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A50303   641.77 อ151อ ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A50304   641.77 อ151อ ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4693]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver