สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41607,ฉ1
เลขหมู่ อ 923.1593 ค117ฉ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • คณะบรรณาธิการ นิตยสาร "คอมมานโด"
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี
 • พิมพลักษณ์ ม.ป.ท. คณะบรรณาธิการ นิตยสาร"คอมมานโด" ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 420 หน้า ภาพประกอบ
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คณะบรรณาธิการ นิตยสาร "คอมมานโด"
 • ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A41607   อ 923.1593 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [472]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver