สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50495,ฉ1 50496,ฉ2 50497,ฉ3
ISBN 974-926691-9
เลขหมู่ 170 ฐ17ข 2547
ชื่อคน
 • ฐิตินาถ ณ พัทลุง
 • ชื่อเรื่อง
 • เข็มทิศชีวิต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2547
  บรรณลักษณ์ 203 หน้า ภาพประกอบ 195บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การดำเนินชีวิต
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฐิตินาถ ณ พัทลุง
 • เข็มทิศชีวิต
 • การดำเนินชีวิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  17A50495   170 ฐ17ข 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  17A50496   170 ฐ17ข 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  17A50497   170 ฐ17ข 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4740]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver