สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51834,ฉ1
เลขหมู่ อ 808.1 ธ37พ 2549
ชื่อนิติบุคคล
 • ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
 • ชื่อเรื่อง
 • พระเจ้าอยู่หัวของฉัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งฯ 2549
  บรรณลักษณ์ 115 หน้า ภาพประกอบ 300 บาท
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ความเรียง-รวมเรื่อง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
 • พระเจ้าอยู่หัวของฉัน
 • ความเรียง-รวมเรื่อง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  80B51834   อ 808.1 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5095]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver