สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52170,ฉ1 52171,ฉ2
เลขหมู่ อ 923.15953 ค115ฉ 2549
ชื่อนิติบุคคล
 • คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • ชื่อเรื่อง
 • เฉลิมฉัตร ฉลองราชย์ ๖๐ ปี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภาพประกอบ 2549
  บรรณลักษณ์ 243 หน้า,ภาคผนวก ภาพประกอบ
  หมายเหตุ พระราชพิธีฉองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙,๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • เฉลิมฉัตร ฉลองราชย์ ๖๐ ปี
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF52170  อ 923.15953 ค115ฉ 2549 ล.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF52171  อ 923.15953 ค115ฉ 2549 ล.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5227]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver