สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52621,ฉ1
เลขหมู่ 158.1 ข47- 2548
ชื่อเรื่อง
 • ขอจงก้าวไป สมดั่งใจฝัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ใยไหม 2548
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 125 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • 1.การดำเนินชีวิต 2.ความสุข
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ขอจงก้าวไป สมดั่งใจฝัน
 • 1.การดำเนินชีวิต 2.ความสุข
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15B52621   158.1 ข47- 2548 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5382]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver