สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42144,ล2
ISBN 974-7772-40-8
เลขหมู่ 923.1593 น96- 2541
ชื่อคน
 • ธัชกร เหมะจันทร
 • ชื่อเรื่อง
 • ในหลวงของเรา เล่ม 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2541
  บรรณลักษณ์ 184 หน้า ภาพประกอบ
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธัชกร เหมะจันทร
 • ในหลวงของเรา เล่ม 2
 • ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A42144   923.1593 น96- 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [574]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver