สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55236,ฉ1 55237,ฉ2 55238,ฉ3
ISBN 974-92372-6-9
เลขหมู่ 576.5 ป267ช 2552
ชื่อคน
 • ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
 • ชื่อเรื่อง
 • ชีววิทยา 3 /SP2
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิ สอวน. 2552
  บรรณลักษณ์ 145 หน้า 170 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พันธุกรรม
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
 • ชีววิทยา 3 /SP2
 • พันธุกรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201036967234   576.5 ป267ช 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201074947676   576.5 ป267ช 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201054701854   576.5 ป267ช 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5884]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver