สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54822,ฉ1 54823,ฉ2 54824,ฉ3 58964,ฉ.4 58965,ฉ.5 58966,ฉ.6
ISBN 978-974-576-087-5
เลขหมู่ 179.9 ฮ142ม 2552
ชื่อคน
 • ฮวัง, อืน ยอง
 • ชื่อเรื่อง
 • ไม่ยากถ้าอยากมีความอดทน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 148 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ความอดทน
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ฮวัง, อืน ยอง
 • ไม่ยากถ้าอยากมีความอดทน
 • ความอดทน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201014327836   179.9 ฮ142ม 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201056301634   179.9 ฮ142ม 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201056167210   179.9 ฮ142ม 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  17B58964  179.9 ฮ142ม 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  17B58965  179.9 ฮ142ม 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  17B58966  179.9 ฮ142ม 2552 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5947]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver