สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54839,ฉ1 32201034965210 ,ฉ2 54841,ฉ3 54842,ฉ4 55931,ฉ5 58973,ฉ.6 58974,ฉ.7 58975,ฉ.8
ISBN 978-974-06-6542-7
เลขหมู่ 808.51 อ964ม 2552
ชื่อคน
 • โอ, ซูจิน
 • ชื่อเรื่อง
 • ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 8
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 155 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โอ, ซูจิน
 • ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201096309610   808.51 อ964ม 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201034965210   808.51 อ964ม 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201032927810   808.51 อ964ม 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  32201034729074   808.51 อ964ม 2552 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  80B55931  808.51 อ964ม 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  80B58973  808.51 อ964ม 2552 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  80B58974  808.51 อ964ม 2552 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  89B58975  808.51 อ964ม 2552 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5952]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver