สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41814,ฉ1 41815,ฉ2 41816,ฉ3
ISBN 974-417-164-2
เลขหมู่ 895.914008 อ197ร 2533
ชื่อคน
 • อนุมานราชธน,พระยา,2431-2512
 • ชื่อเรื่อง
 • รวมคำนำของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมศิลปากร 2533
  บรรณลักษณ์ 518 หน้า 165 บาท
  หมายเหตุ ในวาระครบ 100 ปี ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน งานนิพนธ์ เล่มที่ 32 หมวดเบ็ดเตล็ด-ความรู้ทั่วไป เล่มที่ 3 เรื่อง รวมคำนำของศาสตราจารย์พระยาอนุมานะาชธน
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ความเรียง-รวมเรื่อง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อนุมานราชธน,พระยา,2431-2512
 • รวมคำนำของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน
 • ความเรียง-รวมเรื่อง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A41814   895.914008 อ197ร 2533 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A41815   895.914008 อ197ร 2533 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A41816   895.914008 อ197ร 2533 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [633]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver