สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56768
ISBN 978-974-7644-55-5
เลขหมู่ อ. 179.9 ภ671พ 2551
ชื่อคน
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470
 • ชื่อเรื่อง
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมความซื่อสัตว์สุจริต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กลุ่ม ปชส สำนักบริหารงานกลาง สำนักงาน ป.ป.ช 2551
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ความซื่อสัตย์
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470- พระบรมราโชวาท
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมความซื่อสัตว์สุจริต
 • ความซื่อสัตย์
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470- พระบรมราโชวาท
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES56768  อ. 179.9 ภ671พ 2551  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6544]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver