สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 522,c.1 523,c.2
เลขหมู่ DVD. 808.5 ธ515ก 2549 ศูนย์คุณธรรม
ชื่อคน
 • ธานินทร์ กรัยวิเชียร
 • ชื่อเรื่อง
 • การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ยุคของคนไทยที่มีในหลวง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงาน ก ไผ่ 2549
  บรรณลักษณ์ 2 แผ่น
  ชื่อชุด
 • ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติฯ
 • หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • การพูดต่อสาธารณชน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธานินทร์ กรัยวิเชียร
 • การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ยุคของคนไทยที่มีในหลวง
 • ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติฯ
 • การพูดต่อสาธารณชน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  522  DVD. 808.5 ธ515ก 2549 c.1 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  523  DVD. 808.5 ธ515ก 2549 c.2 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6591]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver