สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56870,ฉ.1 56871,ฉ.2 56872,ฉ.3
ISBN 974-9639-97-9
เลขหมู่ 895.913 บ638ผ 2548
ชื่อคน
 • บุบผา นิมมานเหมินท์,ม.ล.
 • ชื่อเรื่อง
 • ผู้ดี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แพรงสำนักพิมพ์ 2548
  บรรณลักษณ์ 469 หน้า(นวนิยายลำดับที่ 61) 285 บาท(ฉบับ 100 ปี ดอกไม้สด)
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นวนิยาย
 • เพิ่มบุคคล
 • รื่นฤทัย สัจจพันธ์,บทนำพิเศษ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • บุบผา นิมมานเหมินท์,ม.ล.
 • ผู้ดี
 • นวนิยาย
 • รื่นฤทัย สัจจพันธ์,บทนำพิเศษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A56870  895.913 บ638ผ 2548 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A56871  895.913 บ638ผ 2548 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A56872  895.913 บ638ผ 2548 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6644]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver