สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56873,ล.1 ฉ.1 56874,ล.2 ฉ.1 56875,ล.3 ฉ.1 56876,ล.4 ฉ.1 56877,ล.5 ฉ.1 56878,ล.6 ฉ.1 56879,ล.7 ฉ.1 56880,ล.8 ฉ.1 56881,ล.9 ฉ.1 56882,ล.10 ฉ.1 56883,ล.1 ฉ.2 56884,ล.2 ฉ.2 56885,ล.3 ฉ.2 56886,ล.4 ฉ.2 56887,ล.5 ฉ.2 56888,ล.6 ฉ.2 56889,ล.7 ฉ.2 56890,ล.8 ฉ.2 56891,ล.9 ฉ.2 56892,ล.10 ฉ.2 56893,ล.1 ฉ.3 56894,ล.2 ฉ.3 56895,ล.3 ฉ.3 56896,ล.4 ฉ.3 56897,ล.5 ฉ.3 56898,ล.6 ฉ.3 56899,ล.7 ฉ.3 56900,ล.8 ฉ.3 56901,ล.9 ฉ.3 56902,ล.10 ฉ.3
เลขหมู่ 895.913 ก431ข 2548
ชื่อคน
 • ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 • ชื่อเรื่อง
 • ขุนศึก
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 12
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แพรวสำนักพิมพ์ 2548
  บรรณลักษณ์ 1 ชุด 10 เล่ม ฉบับ 100 ปี ไม้เมืองเดิม
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นวนิยาย
 • เพิ่มบุคคล
 • สุจิตต์ วงษ์เทศ,ผู้เขียนบทนำพิเศษ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 • ขุนศึก
 • นวนิยาย
 • สุจิตต์ วงษ์เทศ,ผู้เขียนบทนำพิเศษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A56873  895.913 ก431ข 2548 ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A56874  895.913 ก431ข 2548 ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A56875  895.913 ก431ข 2548 ล.3 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A56876  895.913 ก431ข 2548 ล.4 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A56877  895.913 ก431ข 2548 ล.5 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A56878  895.913 ก431ข 2548 ล.6 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  89A56879  895.913 ก431ข 2548 ล.7 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  89A56780  895.913 ก431ข 2548 ล.8 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  89A56781  895.913 ก431ข 2548 ล.9 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  89A56882  895.913 ก431ข 2548 ล.10 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  89A56783  895.913 ก431ข 2548 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  89A56884  895.913 ก431ข 2548 ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  89A56885  895.913 ก431ข 2548 ล.3 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  89A56886  895.913 ก431ข 2548 ล.4 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  89A56887  895.913 ก431ข 2548 ล.5 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  89A56888  895.913 ก431ข 2548 ล.6 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  89A56889  895.913 ก431ข 2548 ล.7 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  89A56890  895.913 ก431ข 2548 ล.8 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  89A56891  895.913 ก431ข 2548 ล.9 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  89A56892  895.913 ก431ข 2548 ล.10 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   21. [ ขอจอง ]  89A56893  895.913 ก431ข 2548 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   22. [ ขอจอง ]  89A56894  895.913 ก431ข 2548 ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   23. [ ขอจอง ]  89A56895  895.913 ก431ข 2548 ล.3 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   24. [ ขอจอง ]  89A56896  895.913 ก431ข 2548 ล.4 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   25. [ ขอจอง ]  89A56897  895.913 ก431ข 2548 ล.5 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   26. [ ขอจอง ]  89A56898  895.913 ก431ข 2548 ล.6 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   27. [ ขอจอง ]  89A56899  895.913 ก431ข 2548 ล.7 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   28. [ ขอจอง ]  89A56900  895.913 ก431ข 2548 ล.8 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   29. [ ขอจอง ]  89A56901  895.913 ก431ข 2548 ล.9 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   30. [ ขอจอง ]  89A56902  895.913 ก431ข 2548 ล.10 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6645]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver