สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57561,ฉ.1 57562,ฉ.2 57563,ฉ.3 57564,ฉ.4 57565,ฉ.5 57566,ฉ.6 57567,ฉ.7 57568,ฉ.8 57569,ฉ.9 57570,ฉ.10 57571,ฉ.11 57572,ฉ.12 57573,ฉ.13 57574,ฉ.14 57575,ฉ.15 57576,ฉ.16 57577,ฉ.17 57578,ฉ.18 57579,ฉ.19 57580,ฉ.20
ISBN 974255-534-6
เลขหมู่ 813.52 ส875ส 2546
ชื่อคน
 • สุวรรณี สุคนธา
 • ชื่อเรื่อง
 • สวนสัตว์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บูรพาสาส์น 2546
  บรรณลักษณ์ 202 หน้า 45 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมเยาวชน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุวรรณี สุคนธา
 • สวนสัตว์
 • วรรณกรรมเยาวชน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  81A57561  813.52 ส875ส 2546 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  81A57562  813.52 ส875ส 2546 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  81A57563  813.52 ส875ส 2546 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  81A57564  813.52 ส875ส 2546 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  81A57565  813.52 ส875ส 2546 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  81A57566  813.52 ส875ส 2546 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  81A57567  813.52 ส875ส 2546 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  81A57568  813.52 ส875ส 2546 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  81A57569  813.52 ส875ส 2546 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  81A57570  813.52 ส875ส 2546 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  81A57571  813.52 ส875ส 2546 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  81A57572  813.52 ส875ส 2546 ฉ.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  81A57573  813.52 ส875ส 2546 ฉ.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  81A57574  813.52 ส875ส 2546 ฉ.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  81A57575  813.52 ส875ส 2546 ฉ.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  81A57576  813.52 ส875ส 2546 ฉ.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  81A57577  813.52 ส875ส 2546 ฉ.17  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  81A57578  813.52 ส875ส 2546 ฉ.18  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  81A57579  813.52 ส875ส 2546 ฉ.19  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  81A57580  813.52 ส875ส 2546 ฉ.20  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6759]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver