สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57741,ฉ.1 57742,ฉ.2 57743,ฉ.3 57744,ฉ.4 57745,ฉ.5 57746,ฉ.6 57747,ฉ.7 57748,ฉ.8 57749,ฉ.9 57750,ฉ.10 57751,ฉ.11 57752,ฉ.12 57753,ฉ.13 57754,ฉ.14 57755,ฉ.15 57756,ฉ.16 57757,ฉ.17 57758,ฉ.18 57759,ฉ.19 57760,ฉ.20
ISBN 978-974-222-4103
เลขหมู่ 813.52 ท184พ 2546
ชื่อคน
 • ทวี บุณยเกตุ
 • ชื่อเรื่อง
 • พ่อสอนลูก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บรรณกิจ 1991 2546
  บรรณลักษณ์ 228 หน้า 110 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมเยาวชน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทวี บุณยเกตุ
 • พ่อสอนลูก
 • วรรณกรรมเยาวชน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  81A57741  813.52 ท184พ 2546 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  81A57742  813.52 ท184พ 2546 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  81A57743  813.52 ท184พ 2546 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  81A57744  813.52 ท184พ 2546 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  81A57745  813.52 ท184พ 2546 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  81A57746  813.52 ท184พ 2546 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  81A57747  813.52 ท184พ 2546 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  81A57748  813.52 ท184พ 2546 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  81A57749  813.52 ท184พ 2546 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  81A57750  813.52 ท184พ 2546 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  81A57751  813.52 ท184พ 2546 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  81A57752  813.52 ท184พ 2546 ฉ.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  81A57753  813.52 ท184พ 2546 ฉ.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  81A57754  813.52 ท184พ 2546 ฉ.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  81A57755  813.52 ท184พ 2546 ฉ.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  81A57756  813.52 ท184พ 2546 ฉ.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  81A57757  813.52 ท184พ 2546 ฉ.17  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  81A57758  813.52 ท184พ 2546 ฉ.18  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  81A57759  813.52 ท184พ 2546 ฉ.19  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  81A57760  813.52 ท184พ 2546 ฉ.20  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6768]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver