สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57873,ฉ.1 57874,ฉ.2 57875,ฉ.3
ISBN 978-974-414-131-6
เลขหมู่ 808.5 ส238ศ 2553
ชื่อคน
 • สมชาติ กหิจยรรยง
 • ชื่อเรื่อง
 • ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอ็กซเปอร์เน็ท 2553
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 175 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • วาทศิลป์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมชาติ กหิจยรรยง
 • ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ
 • การพูด
 • วาทศิลป์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B57873  808.5 ส238ศ 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B57874  808.5 ส238ศ 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B57875  808.5 ส238ศ 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6791]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver