สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57882,ฉ.1 57883,ฉ.2 57884,ฉ.3
ISBN 978-974-414-017-3
เลขหมู่ 808.5 ย345พ 2553
ชื่อคน
 • ยุดา รักไทย
 • ชื่อเรื่อง
 • พูดอย่างฉลาด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2553
  บรรณลักษณ์ 132 หน้า 129 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • เพิ่มบุคคล
 • ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ,ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ยุดา รักไทย
 • พูดอย่างฉลาด
 • การพูด
 • ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ,ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B57882  808.5 ย345พ 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B57883  808.5 ย345พ 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B57884  808.5 ย345พ 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6794]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver