สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58190,ฉ.1 58191,ฉ.2 58192,ฉ.3
ISBN 978-616-509-054-4
เลขหมู่ 895.915 4449พ 2553
ชื่อคน
 • ภานุศร เครือปัญญาดี
 • ชื่อเรื่อง
 • พรวิเศษของพ่อ เล่ม 1
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ริช 2553
  บรรณลักษณ์ 136 หน้า 99 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-พระราชดำรัส
 • บัตรอวยพร
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภานุศร เครือปัญญาดี
 • พรวิเศษของพ่อ เล่ม 1
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-พระราชดำรัส
 • บัตรอวยพร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A58190  895.915 4449พ 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A58191  895.915 4449พ 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A58192  895.915 4449พ 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6896]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver