สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42351,ฉ1
ISBN 974-615-061-2
เลขหมู่ 808.1 ม49ผ ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ชื่อเรื่อง
 • แผ่นดินไทย แผ่นดินทอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ความเรียง - การเขียน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • แผ่นดินไทย แผ่นดินทอง
 • ความเรียง - การเขียน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B42351   808.1 ม49ผ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [734]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver