สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 59351,ฉ.1 59352,ฉ.2 59353,ฉ.3 59354,ฉ.4 59355,ฉ.5 59356,ฉ.6 59357,ฉ.7 59358,ฉ.8 59359,ฉ.9 59360,ฉ.10
ISBN 978-974-432-810-6
เลขหมู่ 425 ด225B ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ดวงฤดี กาญจนพันธ์
 • ชื่อเรื่อง
 • Basic English Grammer ม.1-2-3
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 552 หน้า 199 บาท
  หมายเหตุ ซื้้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -การสอบ
 • สถานที่จัดเก็บ
 • ดวงฤดี กาญจนพันธ์
 • Basic English Grammer ม.1-2-3
 • ภาษาอังกฤษ -การสอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A59351  425 ด225B ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A59352  425 ด225B ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A59353  425 ด225B ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A59354  425 ด225B ม.ป.ป. ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A59355  425 ด225B ม.ป.ป. ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  42A59356  425 ด225B ม.ป.ป. ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  42A59357  425 ด225B ม.ป.ป. ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  42A59358  425 ด225B ม.ป.ป. ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  42A59359  425 ด225B ม.ป.ป. ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  42A59360  425 ด225B ม.ป.ป. ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7362]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver