สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 59806,ล.2 ฉ.1 59807,ล.2 ฉ.2 59808,ล.2 ฉ.3 78783 ฉ.4 78784 ฉ.5 78785 ฉ.6
ISBN 978-616-04-0388-2
เลขหมู่ 833.91 ม991ก 2553
ชื่อคน
 • ไมเออร์,ไค
 • ชื่อเรื่อง
 • แสงศิลา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2553
  บรรณลักษณ์ 195 บาท
  ชื่อชุด
 • กระจกวารี
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายเยอรมัน
 • เพิ่มชื่อเรื่อง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ไมเออร์,ไค
 • แสงศิลา
 • กระจกวารี
 • นวนิยายเยอรมัน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  83A59806  833.91 ม991ก 2553 ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  83A59807  833.91 ม991ก 2553 ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  83A59808  833.91 ม991ก 2553 ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  83A78783  833.91 ม991ก 2553 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  83A78784  833.91 ม991ก 2553 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  83A78785  833.91 ม991ก 2553 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7456]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver