สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60613 ฉ.1 60614 ฉ.2 60614 ฉ.3
ISBN 978-616-04-0326-4
เลขหมู่ 808.5 น-931-4 2553
ชื่อคน
 • โน จียอง
 • ชื่อเรื่อง
 • 46 วิธี ฝึกวันละนิด ฉลาดคิด ฉลาดพูด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2553
  บรรณลักษณ์ 168 หน้า 158 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โน จียอง
 • 46 วิธี ฝึกวันละนิด ฉลาดคิด ฉลาดพูด
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B60613  808.5 น-931-4 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B60614  808.5 น-931-4 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B60615  808.5 น-931-4 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7896]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver