สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60721 ฉ.1 60722 ฉ.2 60723 ฉ.3
ISBN 978-974-414-197-2
เลขหมู่ 808.5 บ896ก 2554
ชื่อคน
 • แบล็ก เอ แอนด์ ซี
 • ชื่อเรื่อง
 • การพูด การนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บิลคิต 2554
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า 100 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แบล็ก เอ แอนด์ ซี
 • การพูด การนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B60721  808.5 บ896ก 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B60722  808.5 บ896ก 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B60723  808.5 บ896ก 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7936]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver