สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70576 ฉ.1 70577 ฉ.2 70578 ฉ.3
เลขหมู่ อ 923.1593 ว475พ 2555
ชื่อคน
 • วาย.วี.พี.เพอร์ติไลเชอร์
 • ชื่อเรื่อง
 • พ่อหลวงของแผ่นดิน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์ 2555
  บรรณลักษณ์ 102 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา 2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วาย.วี.พี.เพอร์ติไลเชอร์
 • พ่อหลวงของแผ่นดิน
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา 2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70576  อ 923.1593 ว475พ 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70577  อ 923.1593 ว475พ 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF70578  อ 923.1593 ว475พ 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8149]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver