สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70580 ฉ.1 70581 ฉ.2 70582 ฉ.3 70583 ฉ.4 70584 ฉ.5 70585 ฉ.6 70586 ฉ.7 70587 ฉ.8 70588 ฉ.9 70589 ฉ.10
ISBN 978-616-235-139-6
เลขหมู่ 923.1593 ง337น 2555
ชื่อคน
 • งามพรรณ เวชชาชีวะ
 • ชื่อเรื่อง
 • ในหลวงของเรา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 2555
  บรรณลักษณ์ 168 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา,2470-พระราชกรณียกิจ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • งามพรรณ เวชชาชีวะ
 • ในหลวงของเรา
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา,2470-พระราชกรณียกิจ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A70580   923.1593 ง337น 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A70581   923.1593 ง337น 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A70582   923.1593 ง337น 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  92A70583   923.1593 ง337น 2555 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  92A70584   923.1593 ง337น 2555 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  92A70585   923.1593 ง337น 2555 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  92A70586   923.1593 ง337น 2555 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  92A70587   923.1593 ง337น 2555 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  92A70588   923.1593 ง337น 2555 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  92A70589   923.1593 ง337น 2555 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8151]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver