สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70604
เลขหมู่ อ 923.1593 ส293o 2555
ชื่อคน
 • สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชื่อเรื่อง
 • ในหลวงกับงานช่าง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศิริมิตรการพิมพ์ 2555
  บรรณลักษณ์ 236 หน้า
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา,2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ในหลวงกับงานช่าง
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา,2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70614  อ 923.1593 ส293o 2555  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8161]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver