สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70605
เลขหมู่ อ 923.1593 ส293อ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • สมาคมสื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 • ชื่อเรื่อง
 • "องค์ภูมิพลมหาราช"
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ชุติมา การพิมพ์ ม.ป.ป.
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา 2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมาคมสื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 • "องค์ภูมิพลมหาราช"
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา 2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70605  อ 923.1593 ส293อ ม.ป.ป.  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8163]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver