สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40042,ฉ1 40043,ฉ2 40044,ฉ3
เลขหมู่ 808 ป57ว ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ปานอนันต์ เทพบุศย์
 • ชื่อเรื่อง
 • วาทะชนะธุรกิจ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ธงสีฟ้า ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า 110 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปานอนันต์ เทพบุศย์
 • วาทะชนะธุรกิจ
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B40042   808 ป57ว ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B40043   808 ป57ว ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B40044   808 ป57ว ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [841]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver